اعلام ژاپن برای برگزاری دوره سه ماهه کارآموزی و مطالعاتی برای دانشجویان ایرانی

دوره سه ماهه کارآموزی در موسسه رایکن

موسسه ریکن ژاپن برای دانشجویان دوره دکتری دانشگاه های ایران دوره سه ماهه کارآموزی و مطالعاتی برگزار می کند.

به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، موسسه RIKEN ژاپن برای گذراندن دوره سه ماهه کارآموزی و مطالعاتی در ژاپن برای دانشجویان مقطع دکتری فعال در حوزه «هوش مصنوعی» فراخوانی اعلام کرد.

این دوره سه ماهه کارآموزی و مطالعاتی بر...

More