راه اندازی دانشگاه پیشرفته فنی و مهندسی و فناوری های نوظهور در پاکستان: گامی به پیشرفت دانش بنیان در پاکستان

دانشگاه نو برای دانش بنیان در پاکستان

نخست وزیر عمران خان ریاست بررسی روند پیشرفت تاسیس دانشگاه پیشرفته فنی و مهندسی و فناوری های نوظهور رت در محل کاخ نخست وزیر بر عهده گرفت.

در این جلسه مباحث مربوط به ایجاد مراکز ملی تحقیقا ، نوآوری و کارآفرینی در زمینه هوش مصنوعی و فناوری های پیشرفته و برنامه اصلی توسعه ملی منابع انسانی مورد بحث قرار گرفت. در جلسه با حضور وزیر علوم و فناوری آقای فواد احمد چودری، رئیس کارگروه تحقیق و توسعه پروفسور دکتر عطاء الرحمان، دبیر ...

More