چین برنامه ویژه بورسیه تحصیلی را برای دانشجویان پاکستانی معرفی کرد

بورسیه تحصیلی در چین

سفیر چین در پاکستان، Yao Jing، اعلام کرده است که تعداد بورسیه تحصیلی چین برای دانش آموزان پاکستانی را تا 20،000 در سال افزایش می دهد.

این رقم بورسیه تحصیلی چین برای پاکستان از هر کشور دیگری  در جهان بالاتر است.

وی این خبر را همزمان با برپایی یک نمایشگاه عکس چین در دانشگاه ملی علوم و فناوری (NUST) اعلام نمود.